ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КЕЛЕССКОГО РАЙОННОГО АКИМАТА

ЕНПФ выплатил своим вкладчикам более 210 миллиардов тенге

ЕНПФ выплатил своим вкладчикам более 210 миллиардов тенге

ЕНПФ выплатил своим вкладчикам более 210 миллиардов тенге

 

Всего за 12 месяцев 2019 года было осуществлено пенсионных выплат и переводов в страховую организацию свыше 314 тысячам получателей на общую сумму более 210 миллиардов тенге, в том числе:

— выплаты по достижению пенсионного возраста — 69,8 млрд тенге;

— выплаты по инвалидности – 1,8 млрд тенге;

— выплаты по наследству – 27,9 млрд тенге;

— выплаты на погребение – 3,2 млрд тенге;

— переводы в страховые организации – 56,9 млрд тенге;

— в связи с выездом на ПМЖ — 50,5 млрд тенге;

Отметим, сумма средней ежемесячной выплаты по графику составила 21 165 тенге, при том, что максимальная сумма ежемесячной выплаты составила — 514 666 тенге.

Для сравнения – за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 168,6 млрд тенге. В частности, увеличение произошло за счёт переводов в страховые организации. В 2018 году было переведено 26 млрд тенге, а в прошлом году мы наблюдали увеличение суммы в два раза 56,9 млрд тенге. Это было связано с наступившей в прошлом году возможностью использования обязательных профессиональных пенсионных взносов для получения совокупного с обязательными пенсионными взносами страхового аннуитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

БЖЗҚ өзінің салымшыларына 210 миллиард теңгеден астам қаражат төледі

2019 жылдың 12 айында 314 мыңнан астам алушы үшін 210 миллиард теңгеден астам зейнетақы төлемдері мен сақтандыру ұйымдарына аударымдар жүзеге асырылды. Оның ішінде:

          — зейнет жасына толуға байланысты – 69,8 млрд теңге;

— мүгедектігі бар жандарға – 1,8 млрд теңге;

— Қазақстаннан шетелге тұрақты тұруға кетуге байланысты – 50,5 млрд теңге;

— мұрагерлік бойынша – 27,9 млрд теңге;

— жерлеуге байланысты – 3,2 млрд теңге;

— өмірді сақтандыру бойынша ұйымдарға – 56,9 млрд теңге

— басқа тұлғаларға – 0,1 млрд теңге төленді.

Кесте бойынша ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің орташа сомасы – 21 165 теңге, ай сайынғы ең жоғары төлем – 514 666 теңге болды. Салыстыра қарасақ, 2018 жылы БЖЗҚ-дан 168,6 млрд теңге төленді. Бұл жерде өсім сақтандыру ұйымдарына жасалған аударымдарға байланысты болып отыр. Мысалы, 2018 жылы 26 млрд теңге, ал 2019 жылы бұдан екі есе жоғары – 56,9 млрд теңге аударылды. Оған басты себеп – былтырғы жылы зейнетақы аннуитетін алу үшін міндетті зейнетақы жарналарымен (МЗЖ) бірге міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарынан (МКЗЖ) қалыптасқан жинақтарды пайдалану мүмкіндігі туындады.     

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz